Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Mornova zijalka

Na lijevoj obali Hudog potoka u blizini Belih voda otvara se prirodna špilja Mornova zijalka. Ima velik ulaz, više od 40 metara dug rov i dodatni bočni rov, veličine 15 metara. U špilji su  boravište nalazili prapovijesni lovci, koji su već tada koristili kamene alate. Pored ovoga, u špilji su našli i metalne predmete, antičke novce i drveno prebivalište.

#VisitSaleska