Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Loke – Paški Kozjak – Dolič

LOKACIJA
Velenje, Loke, Paški Kozjak, Dolič

OPIS
Biciklističkom stazom u smjeru Šaleškog dvorca do semafora ispred tunela, na raskršću skrenite lijevo pokraj Osnovne škole Šalek na Selo, kraj pogona za proizvodnju plastike prijeđite glavnu cestu Velenje – Slovenj Gradec. Nakon 200 m pokraj Vegradova kamenoloma priključite se na makadamsku biciklističku i pješačku stazu uz desnu obalu rijeke Pake. Čim prijeđete most, skrenite lijevo i nastavite po bivšoj željezničkoj pruzi uz lijevu obalu rijeke Pake. Kad dođete do prvog prijelaza s asfaltnom cestom kod vulkanizera Erbus (slika) 4,20 km, skrenite desno i nastavite po asfaltu do Loke. Asfaltna cesta uspinje se 5,29 km sve do Habeta i Jurka, a zatim nastavite po uređenom makadamu 2,6 km gdje se priključujete na asfalt, odakle je još 210 m do Planinarskog doma na Paškom Kozjaku. Nastavite pokraj crkve Sv. Jošta te se nakon 4,6 km makadama opet priključite na asfalt. Od polazišta do skretanja lijevo za Paku pri Velenju je 20,76 km. Skretanje je označeno. Nakon 6,59 km makadama priključite se na asfaltnu cestu za Paški Kozjak. Nakon spusta pokraj pjeskoloma prije mosta preko rijeke Pake skrenite lijevo na bivšu željezničku prugu do polazišta. Ukupno 13,57 km makadama.

PODACI O STAZI
Dužina staze: 34 km
Usponi-ukupno: 940 m
Spustovi-ukupno: 940 m

Prenesi GPX

Prenesi KML

#VisitSaleska