Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Modernistički arhitektonski dizajn Velenja

Urbanizam i arhitektura dizajnirani su prema načelima modernog stila. Zgrade su bile zamišljene ambiciozno, smiono, s autorskim pečatom, estetski i funkcionalno: grad je izgledao poput hrpice kristalnih oblika – glatkih šarenih kutija razasutih po dolini. Umjesto da u gradu sade parkove, grad su smjestili u park, u prirodu. Sagradili su visinske naglaske – nebodere, trgovine, škole, dom zdravlja, vodovod i daljinsko toplovodno grijanje. Grad nije bio samome sebi svrha: visoka kvaliteta urbanog života trebala je pretvoriti stanovnike u uzorne članove socijalističke zajednice koji se odgovorno brinu za okoliš, društveno su aktivni i sudjeluju u kulturnim i sportskim događanjima.

#VisitSaleska