Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Ogranačka crkva Sveti Andrej u Šaleku

Crkva leži u ravnici, usred naselja. Zgrada, koja je nastala na početku 16. stoljeća, tipičan je i ujedno kvalitetan primjer poznogotičke sakralne arhitekture i zato se svrstava među važnije spomenike na velenjskom području. Njenu vrijednost povećava dragocjena oprema. Unutrašnja arhitektura crkve je oslikana, na vanjštini prezbiterija možemo vidjeti poznogotičku fresku Matere Božje sa djetetom. Na vanjštini sakristije uzidan je nadgrobni kamen Rozine Uršule Ramschissel iz 1626. godine.

 

#VisitSaleska