Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Promenada Velenje

Područje promenade smješteno je u središtu grada Velenja. Sa sjeverne strane Promenada završava na Trgu mladosti (u blizini Školskog centra Velenje i Doma zdravlja Velenje), dok njezin završetak na južnoj strani graniči s Cankarovom ulicom. Promenada je svojim položajem razdjelnica između urbanih zona obrazovanja, zdravstva i središnjih aktivnosti. Predstavlja osnovnu komunikacijsku arteriju kojom se učenici i studenti (i ostali) svakodnevno služe za pristup gradskoj jezgri – centru. Promenadu po sredini siječe rijeka Paka preko koje je uspostavljena nova veza mostom, a osim rijeke Pake sijeku je i Vodnikova cesta i Prešernova cesta. Dio promenade čini i novi dvoetažni garažni objekt koji se nalazi na sjevernoj strani područja obrade uz Tomšičevu ulicu iz koje je predviđen ulaz u garažu. S istočne strane objekta nalazi se Dom zdravlja Velenje i stambeni blok, a na zapadnoj Školski centar Velenje. Na južnoj strani otvara se prostor promenade.

#VisitSaleska