Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Šaleška planinarska staza

LOKACIJA
Obroncima Šaleške doline

OPIS
Šaleška planinarska staza vodi po obroncima Šaleške doline. Staza je označena markacijama, a na raskrižju se nalaze i putokazi s natpisima. Na stazi se nalazi 21 kontrolna točka. Za prijeđenu stazu uz predočenje dnevnika sa svim žigovima dobivate značku za uspomenu. Duž staze možete vidjeti mnogobrojne prirodne i kulturne znamenitosti.

PODACI O STAZI
Dužina/trajanje staze: oko 85 km, potrebno je 30 sati.
Teren/primjereno za: staza je uvrštena u kategoriju lakih staza.

MAP

Pohod na Paški Kozjak

#VisitSaleska