Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Crvena dvorana

Iznajmljivanje hale za male sportove. Pristup je omogućen i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

ŠRZ Crvena sala Velenje
Šaleška c. 3
3320 Velenje
T: 03 898 74 00
E: info@srz-rdeca-dvorana.si
W: https://srz-rdeca-dvorana.si/

#VisitSaleska