Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Dvorac Thurn, Hrastovec pri Velenje

Dvorac leži na blagoj padini u naselju Hrastovec pri Velenju. Prvo spominjanje dvorca potiče iz 1207. godine, tako da današnja zgrada, gde nepravilno oblikovani traktovi okružuju unutrašnje dvorište, može imati romanske elemente.

Prva pominjanja zamka Turn datiraju iz 13. veka, ali veruje se da je dvorac postojao i ranije. Dvorac je doživeo mnogo burnih događaja. Iz vremena grofa Turna kruži priča o teškom životu njemu potčinjenih seljaka. Morali su vredno da rade za svoju zemlju, morali su da daju stoku za posao u zamku tri dana u nedelji, a veći poljoprivrednici morali su i da rade za njega. Za vreme vlastelina Tomaža poljoprivridnicima je nametnut nepodnošljiv porez. Poljoprivrednici su se na kraju pobunili i odlučili su da se odupru. Jedne noći sačekali su poreznika i uzeli mu sav novac. Na prevaru su preko pokretnog mosta došli do zamka i primorali vlastelu da preda preostali novac. Vlastelin i inkasant su vezani i zatvoreni u podrumu, a seljaci su napustili dvorac, srušili pokretni most i nestali u noći.

#VisitSaleska