Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Muzej ugljenokopa

Muzej ugljenokopa Slovenije u Velenju jedini je muzej u Sloveniji koji je pod zemljom dostupan osobama sa različitim invaliditetom, uključujući i one sa smanjenom pokretljivošću. Takođe ga mogu posetiti gluvi, slepi i slabovidi.

Muzej ugljenokopa Slovenije
Koroška cesta – Stari jašek
3320 Velenje
M: 031 752 418
E: trgovina@rlv.si
W: http://muzej.rlv.si/

#VisitSaleska