Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Omladinski hotel Velenje

Pristup je omogućen i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Omladinski hotel Velenje
Efenkova 61a
3320 Velenje
M: 041 859 692
T: 059 234 600
E: info.hotel@mc-velenje.si
W: http://www.mc-velenje.si/hotel/

#VisitSaleska