Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Pećina Pilanca

Približno sto metara iznad Hude luknje leži pećina Pilanca, koja ima najlepši ulaz od svih pećina na Tisniku. Smatra se za delimično istraženu, iako arheološki najzanimljiviju pećinu. Krase je lepi stalaktiti. Pri ulazu su tokom Drugog svetskog rata iskopali krhotine ručno izrađene keramike, kosti pećinskog medveda i rimsku fibulu iz 2. veka.

#VisitSaleska