Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Vila Mayer

Vila Maier, zgrada opštine Šoštanj, tipičan je primer gradske arhitekture kasnog istoricizma. Izgrađena je na razmeđu 19. i 20. Veka I podigao je advokat dr. Fran Maier, dugogodišnji gradonačelnik Šoštanja između dva svetska rata. Od 2002. godine vlasnik vile je Opština Šoštanj koja je 2009. godine obnovila vilu i uspostavila stalne zbirke kulturnog nasleđa u javnom domenu.

Vila je takođe protokolarna zgrada opštine Šoštanj. Salon vile uređen je u buržoaskom stilu i dostupan je za ceremonije sklapanja braka, kao I za ceremonije na godišnjicu braka. Od 2006. godine vila je, zajedno sa baštom, proglašena spomenikom kulture od lokalnog značaja (EŠD 16635). U prizemlju vile Maier nalazi se informativni punkt gde možete dobiti i BICY karticu. Da bi vam izdali BICY karticu, potreban vam je lični dokument i dokument sa poreskim brojem.

RADNO VREME:

  • od utorka do petka: 10:00 do 16:00
  • zatvoreno subotom, nedeljom i državnim praznicima
  • van radnog vremena po dogovoru

KONTAKT:
Kajuhova cesta 10
SI – 3325 Šoštanj

T: 03 898 44 27

vila.mayer@sostanj.si
www.vila-mayer.si

U vili su izložene zbirke:

  • skulpturalna zbirka Ivana Napotnika,
  • zavičajna zbirka Zvone A. Čebula,
  • hortikulturna zbirka vrtlarskog majstora Alojza Kojeca,
  • Spomen soba porodice Maier
  • Napotnikova galerija

#VisitSaleska