Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Dom kulture

Dom kulture Velenje gradski je dom kulture namijenjen održavanju kulturnih događanja, kino-predstava, simpozija i sl. Riječ je o autorskom djelu arhitekta Otona Gasparija sagrađenom 1959. godine.

Objekt se nalazi na sjeverozapadu Titova trga u Velenju, moderno i izrazito geometrijski dizajnirane gradske platforme koju prostorno definiraju autorski dizajnirane moderne zgrade javnog karaktera.

Zgrada kulturnog doma u Velenju zasigurno pripada među najkvalitetnije sveobuhvatno dizajnirane objekte poslijeratne moderne arhitekture u Sloveniji. Arhitektonski izraz eksterijera i interijera, uključujući koncept tlocrta i sve detalje i opremu, izražajna je i dosljedna moderna arhitektura iz pedesetih godina 20. stoljeća. A reprezentativnost zgrade koju zahtijeva funkcija postignuta je prije svega odabirom bogatih materijala i kvalitetnim autorskim dizajnom mnogobrojnih detalja.

KONTAKT:
Festival Velenje
Titov trg 4
SI – 3320 Velenje

T: +3863 898 25 70
F: +3863 898 25 85

info@festival-velenje.si

#VisitSaleska