Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Ruševina dvorca Ekenštajn

Ruševina stoji na hrpi stijena na vrhu blagog grebena šaleškog dvorca. Dvorac se prvi puta spominje 1329. Godine, a raspao se u 17. stoljeću, kada su u njegovom podnožju ozidali utvrdu Gorica. Nacrt dvorca je dvodijelan i u starijem dijelu se vidi ostatak regularnog pravokutnog kastelnog plana iz gotskog doba, koji se kasnije razrastao uzduž grebena.

#VisitSaleska