Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Šenbric – Graška gora – Velunjski graben – Reštovnik – Gnojičnik – Šoštanj

LOKACIJA
Velenje, Šoštanj, Graška gora, Velunjski graben, Velenjsko jezero, Škalsko jezero, Družimirsko jezero

OPIS
Do Konova preko Šmartnog ili Šaleka do Šenbrica. Nakon nekoliko metara od crkve Sv. Brica počinje makadam. Na vrhu uspona se po asfaltu spustite u Škalske Cirkovce i po makadamu do spomenika NOB-a na Graški gori, zatim po asfaltu do podnožja Jesenjaka (slika A), zatim po makadamu nizbrdo do Velunjskog grabna gdje skrenite desno do seoskog gospodarstva Mlinar. Tu opet skrenite desno na makadam na biciklističku stazu po imenu panoramska cesta. Kad dođete do asfalta (oznaka Podgorje – slika B) skrenite lijevo i nakon nekih 100 m opet lijevo pokraj imanja Reštovnik (označeno) te natrag u Velunjski graben na asfalt. Skrenite lijevo, zatim nakon prijeđenih 25,12 km oštro skrenite desno preko mosta prema imanju Gnojičnik. Na vrhu se staza odvaja lijevo za Forhtenek, a desno prema imanju Konovšek gdje se opet priključujete na asfalt. Slijedi spust do Šoštanja i po biciklističkoj stazi uz Šoštanjsko jezero do polazišta. Ukupno 15,15 km makadama.

PODACI O STAZI
Dužina staze: 40 km
Usponi-ukupno: 1.020 m
Spustovi-ukupno: 1.020 m

Prenesi GPX

Prenesi KML

#VisitSaleska