Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Spomenik Rudar, 1948 – 1952, bronza

Autor: Alojzij Kogovšek (1909 – 1984)

Figura Rudara koji odlazi na posao, napravljena je u tradiciji realistične skulpture i ikonografski prilagođena zahtevima socijalističkog realizma.

Skulptura Rudara prvi je javni spomenik, koji su u posleratnom periodu postavili u Velenju. Vajar Kogovšek ga je zamislio u dve veličine. Veći je bio postavljen u Ljubljani, a manji kip su 1953. godine postavili pred nekadašnji Kino Sloboda u Velenju, da bi ga 1967. godine preneli na današnju lokaciju uz Narodni univerzitet u centru Velenja.

#VisitSaleska