Skip to content
Rezerviranje

Rezervirajte svoj odmor

Županijska crkva Sv. Janeza Krstnika Vinska Gora

Zaštitnik: Sv. Janez Krstitelj, rođenje

Prvobitno najvjerojatnije romanska krstionica škalske fare, koja je već u 13. stoljeću nadgrađena u kapelansku crkvu, a u vrijeme gotike sasvim prerađena. Svojim arhitektonskim elementima – svodovima, potpornim stupovima, ornamentima na spojevima i bazama svodova, sa gotskim portalom i četvorolisnim šarama kojima se završavaju okna, te ostacima gotskih fresaka koje još i danas možemo vidjeti u prezbiteriju, ova crkva spada među najljepše spomenike gotske sakralne arhitekture u Šaleškoj dolini.

KONTAKT:
Vinska Gora 5
SI – 3320 Velenje

T: +3863 891 00 80

www.sentjanz-vg.com/

#VisitSaleska