Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Županijska crkva Sv. Janeza Krstnika Vinska Gora

Zaštitnik: Sv. Janez Krstitelj, rođenje

Prvobitno najverovatnije romanska krstionica škalske fare, koja je već u 13. veku nadgrađena u kapelansku crkvu, a u vreme gotike sasvim prerađena. Svojim arhitektonskim elementima – svodovima, potpornim stubovima, ornamentima na spojevima i bazama svodova, sa gotskim portalom i četvorolisnim šarama kojima se završavaju okna, kao i ostacima gotskih fresaka koje još i danas možemo da vidimo u prezbiteriju, ova crkva spada među najlepše spomenike gotske sakralne arhitekture u Šaleškoj dolini.

KONTAKT:
Vinska Gora 5
SI – 3320 Velenje

T: +386 3 891 00 80

www.sentjanz-vg.com/

#VisitSaleska