Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, Vinska Gora

Zavetnik: sv. Janez Krstnik, rojstvo

Prvotno najverjetneje romanska krstilnica škalske fare je bila že v 13. stoletju povišana v vikariatno cerkev, v času gotike pa povsem predelana. S svojimi arhitekturnimi elementi – oboki, podporniki, okrasjem na sklepnikih in bazah obokov, z gotskima portaloma in štirilistnim krogovičjem, ki zaključujejo okna, ter z ostanki gotskih fresk, ki jih še lahko vidimo v prezbiteriju, sodi ta cerkev med najlepše spomenike gotske sakralne arhitekture v Šaleški dolini.

KONTAKT:
Vinska Gora 5
SI – 3320 Velenje

T: 03 891 00 80

www.sentjanz-vg.com/

#VisitSaleska