(Vir življenjepisa in fotografij: www.saleskibiografskileksikon.si)