Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Dan šaleškega turizma

Dan šaleškega turizma

Hvala vsem za dogodek »Dan šaleškega turizma«, ki nam je nakazal smernice razvoja turistične destinacije Šaleške doline. Pregledali smo dokumente Strategija slovenskega turizma 2022-2028 in Strategija digitalne preobrazbe 2022-2026. Zanimiva je študija Strategija razvoja in trženj turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022–2027, katere povzetek smo tudi pregledali. V tej študiji je narejen korak več v smeri konkretizacije smeri razvoja lokacije in naloga lokalne skupnosti, da vzpodbuja smeri razvoja turistične in podporne ponudbe, ki bo uspešnost destinacije tudi omogočala. Vsekakor pa so vse študije narejene s ciljem, da razjasnijo strategijo razvoja turizma, bodisi na državnem, regionalnem ali lokalnem nivoju in so narejene po metodi »Top down«.

Pri razvoju informacijske računalniške podpore smo ubrali obrnjen pristop. Pogledali smo registrirane ponudnike blaga in storitev na občinskem nivoju, ki so aktivni v registru AJPES in so locirani na teritoriju posameznih občin. Samo spremljanje razvoja resnične ponudbe in dela s ponudniki lahko daje dober rezultat destinacijske ponudbe. Zavedamo se, da je potrebno poleg ponudbe pravnih oseb ponuditi tudi naravne danosti, kulturno dediščino, ponudbo javnih zavodov, dogodke in vse kar oblikuje destinacijo. Naša razmišljanja so se spustila povsem na konkreten nivo in pristop po sistemu »Bottom up«.

Realno ponudbo destinacije sestavljajo konkretni ponudniki na terenu v realnem času. Vsi podatki morajo biti preverljivi in verodostojni in imeti odgovorne informatorje, ki za te podatke tudi skrbijo. Osnova našega razmišljanja je opisana v našem razmisleku »Točka odločitve je tudi Točka preloma«. Opisujemo način, kako povezati ponudbo terena v ponudbo destinacije.

Kljub digitalizaciji smo turizem še vedno ljudje – prijazni in srčni


 digitalni oblak SKL Pri razvoju informacijske podpore individualni ter destinacijski ponudbi smo se odločili, da ponudimo varno mesto, kjer obdržimo kontrolo nad podatki, kjer je vsak podatek zapisan le enkrat in se na tem mestu tudi posodablja. Tak podatek ima lastnika in odgovornega za njegovo verodostojnost. Postavili smo informacijski oblak nad Savinjsko statistično regijo, kjer ločeno za vsako občino omogočamo vnos in urejanje podatkov. Sistem skrbi za usklajevanje z aktualnimi podatki AJPES, kjer se prikazuje tudi status ponudnika in datum urejanja. Informacijski oblak Savinjske regije ima tudi svoj portal »SKL – Savinjska.KupujLokalno.si«. Vsak ponudnik je prisoten na različnih ponudbenih zemljevidih, ki se združujejo po panogi ali ključni besedi. Teh ponudbenih zemljevidov je lahko veliko in jih lahko tvori vsak informatiziran ponudnik, ki ima registrirano mesto v informacijskem oblaku. Razvit je način, kjer ponudnik oblikuje svojo ponudbo točke, tvori svoje ponudbene zemljevide in predlaga svoje turistične poti in sam tvori zanimive točke na zemljevidu. Ponudnik destinacije lahko v soglasju s ponudnikom točke uporabi individualen prispevek za ponudbo svojega zemljevid, ki ga tvori sam. Ta pristop zmanjša tveganje preobremenjenih zemljevidov, ki postanejo zaradi preobilice točk nepregledni.

Na SKL smo prikazali predlog zemljevida kulturne dediščine, naravnih znamenitosti in športnih objektov Velenja pod »Vredno ogleda«, ki prikazuje, kako vidimo predstavitev točke na zemljevidu, ki je vstopna točka do informacij, ki jih naj bi oblikovala profesionalna skupina, ki je tudi nosilec informacije o tej točki. Na tem mestu so potrebni dogovori s takimi skupinami in način financiranja za oblikovanje javne ponudbe destinacije. Tak osnovi prikaz točke je lahko npr. Velenjski grad, kjer se lahko informacijsko podpre urejanje in vnos podatkov odgovornemu muzeju ali izbranemu administratorju, ki v njihovem imenu ureja podatke. Sami smo s svojo produkcijo in materiali prikazali vstopno točko, o kateri se je treba dogovoriti, kako dalje. Taki dogovori so potrebni na pobudo nosilca destinacijske ponudbe, ki izbira ponudbene točke in organizira oblikovanje informacije.

Pravnim osebam na teritoriju občine je potrebno dati morebitno finančno vzpodbudo za stop v SKL, vsekakor pa je priporočljivo, da za ponudbo narave same in ponudbo kulturne dediščine poskrbi ponudnik destinacije.

  • Spletna stran SKL, ki daje vpogled v osnovno ponudbo vključenih deležnikov. Podprto je iskanje in pred-pripravljene vsebine preko gumbov na spletnih straneh.
  • API za vključitev vsebin v spletne strani gostiteljev, npr ponudba destinacije .. Podprto je iskanje in pred-pripravljene vsebine preko gumbov na spletnih straneh.
  • Iskalnik s pomočjo umetne inteligence, kjer se pripravlja za verzije ChatGPT Plus in novejše verzije, ter vgrajene AI v brskalnike. Trenutna brezplačna verzija ChatGPT 3.5 tega ne podpira.

Vse vsebine so generirane, kot da so samostojna spletna stran in so SEO optimizirane za spletne brskalnike ter so prilegajoče na vse velikosti ekranov od telefonov, tablic do osebnih računalnikov različnih velikosti ekranov.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k sodelovanju. Informacije o načinu sodelovanja vam bomo z veseljem pojasnili na 040 419 842 oz. pišite na info@kupujlokalno.si

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska