Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) vsako leto objavi poročilo o ekonomskem pomenu turizma v posameznih državah. Na voljo so tudi podatki za Evropo ter globalni podatki, ki vključujejo tudi oceno za leto 2023 ter projekcijo za leto 2033.

Slovenija

V zadnjem poročilu Slovenia 2023 navajajo, da se je v letu 2022 skupni prispevek turizma v bruto domačem proizvodu (BDP) povečal za 26,1 % glede na leto prej, v primerjavi z letom 2019 pa je nižji za 7,5%. Skupni prispevek tako predstavlja 9,2 % celotnega BDP. Glede na podatke WTTC je število zaposlenih v turizmu v letu 2022 predstavljalo 10,1 % vseh zaposlitev, kar je 92.900 delovnih mest. Število delovnih mest se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 9,9 %, v primerjavi z letom 2019 pa se je zmanjšalo za 7,8 %.

Po njihovih podatkih so tuji turisti v letu 2022 v Sloveniji potrošili za 55,1 % več kot v letu 2021 (2,8 milijarde evrov), v primerjavi z letom 2019 pa 14,2 % manj. Domači turisti so v letu 2022 v Sloveniji potrošili za 8,6 % več kot v letu 2021 (1,8 milijarde evrov), v primerjavi z letom 2019 pa 9,4 % več.

Skupni prispevek turizma k bruto domačem proizvodu (BDP) naj bi se po napovedih poročila v letu 2023 povečal za 3 % glede na leto 2022, ko je bil skupni prispevek 9,2 % celotnega BDP. Po ocenah WTTC se bo skupno število zaposlenih v turizmu v Sloveniji v letu 2023 povečalo za 2 %.

Več

Podatki za leto 2022