Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Mobilni heroji ponovno v akciji – za dvig digitalnih kompetenc starejših od 55 let

Gre za usposabljanja na področju krepitve digitalnih kompetenc za varno in samostojno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Uporaba teh tehnologij starejšim omogoča bolj kakovostno življenje in tudi večjo neodvisnost, boljšo informiranost, dostop do različnih vsebin in inovativnih storitev, predvsem pa jim prinaša večjo vključenost v družbo z zmanjševanjem socialne izključenosti in njihovo aktivno udeležbo.

Mobilna enota, ki v ruralna področja prinaša delavnice na področju digitalnih kompetenc, se bo v naslednjih sedmih mesecih ustavljala po manjših slovenskih krajih in tako delavnice pripeljala k zainteresiranim starejšim v njihovo okolje.

Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) starejšim omogoča ne samo bolj kakovostno življenje, ampak tudi večjo neodvisnost, boljšo informiranost, dostop do različnih vsebin in inovativnih storitev, predvsem pa jim prinaša večjo vključenost v družbo z zmanjševanjem socialne izključenosti in njihovo aktivno udeležbo.

Zato je naša želja in cilj ustvarjanje možnosti za enakopravno vključevanje starejših v informacijsko družbo. Verjamemo namreč, da lahko starejši s svojimi izkušnjami in modrostjo dajo pomemben pečat v vseh segmentih trajnostnega družbenega razvoja. S projektom Mobilni heroji bomo pomembno prispeva k premostitvi izobraževalne vrzeli na področju IKT med mestnimi in podeželskimi območji ter hkrati blažili razkorak med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom tehnologije nasploh.

Zainteresirani starejši se v okviru projekta Mobilni heroji lahko udeležijo štiriurnih usposabljanj na posameznih lokacijah, ki bodo prilagojene glede na njihovo predhodno znanje, zajemala pa bodo usposabljanja in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc za varno in samostojno uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij, individualno podporo na terenu pri uporabi digitalnih orodij, ozaveščanje o digitalnih tehnologijah in varni rabi spletni orodij ter podporo pri reševanju izzivov, povezanih z uporabo IKT.

V sklopu štiriurnega usposabljanja (odvisno od skupinske dinamike, želj, interesa in potreb udeležencev) bomo poskušali zajeti sledeče vsebine:

  • osnovna raba pametnih telefonov;
  • uporaba pametnega telefona oz. tabličnega računalnika –digitalna kamera in uporaba aplikacij;
  • družbena (socialna omrežja);
  • elektronska pošta in dostop do storitev e-zdravja;
  • uporaba računalnika.

Udeležencem, ki nimajo lastne opreme, se bo v okviru delavnic projekta Mobilni heroji omogočila uporaba pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in prenosnih računalnikov.

Več informacij.

Mobilni heroji bodo ponovno digitalno opismenjevali starejše.

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska