Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Na pomoč priskočili tudi drugi lokalni ponudniki hrane in namestitev / Other local food and accommodation providers also came to the rescue

Zavetje / Shelter

Hotel Paka brezplačno odpira svoja vrata vsem ogroženim, še posebej udeležencem MetalDays festivala / Hotel Paka opens its doors free of charge to all those at risk, especially participants of the MetalDays festival

️Zaradi izrednih razmer in danes novo napovedanih padavin Hotel Paka brezplačno odpira svoja vrata vsem ogroženim, še posebej udeležencem festivala Festivala MetalDays in gostom Campa Velenje, saj želimo, da čim več ljudi noč preživi na toplem in suhem.
Žal za vse nimamo prostih mest, zato bomo sprejemali goste do zapolnitve prostih kapacitet Hvala za razumevanje in dobrodošli.
Due to the emergency situation  and today’s newly announced strong rainfall Hotel Paka is opening its doors free of charge to all those who are in a risk, especially the participants of the MetalDays festival and the guests of the Camp Velenje. We wish that as much guests that we can except, spent the night on warm and dry. Unfortunately, we do not have free places for everyone, so we will be able to accept guests until the capacites are filled. Thank you for understanding and welcome
 Stay safe and take care

Rdeča dvorana Velenje odprla svoja vrata tudi za obiskovalce Campa Velenje / The Red Hall of Velenje also opened its doors for visitors to Camp Velenje

V Vili Herberstein nudijo začasno nastanitev posameznikom/družinam, ki jo zaradi trenutnih izrednih vremenskih razmer nujno potrebujejo!
0 59 790 227
Villa Herberstein offers temporary accommodation to individuals/families who urgently need it due to the current extreme weather conditions!
0 59 790 227
Turistična kmetija Apat / Tourism farm Apat
Na žalost so naši apartmaji danes že polni, na razpolago pa imamo sobo, ki sprejme do 60 ljudi. Veliko od vas se je tukaj že zabavalo, danes pa predstavlja streho nad glavo in toplo zavetje. Če kdorkoli rabi, lahko pride prespat. Prosimo, če nam prej sporočite na 041 965 944 in s sabo prinesete kakšno blazino/spalko/povšter. Za tiste, ki res ne boste imeli, bomo poskrbeli mi.
Vsem vam pa iz srca želimo, da ostanete varni.
Unfortunately, our apartments are already full today, but we have a room available for up to 60 people. Many of you have already had fun here, but today it represents a roof over your head and a warm shelter. If anyone needs it, they can come over for the night. Please let us know in advance on 041 965 944 and bring a pillow/sleeping bag/blanket with you. We will take care of those that you really don’t have.
We wish you all to stay safe from the bottom of our hearts.
Obiskovalci MetalDays:
ČE POTREBUJETE PRENOČIŠČE:
Josip Križnič: Ponujam posteljo za tri osebe, toplo prho, suha oblačila, pralni stroj in hrano.
Kontaktiraj me na ZS ali preko WhatsApp +38631642651!
ČE POTREBUJETE SUHA OBLAČILA:
Anastazija Mernik ponuja večinoma ženska oblačila velikosti S-M-L, kontaktirajte jo!
MetalDays visitors:
IF YOU NEED PLACE TO STAY:
Josip Križnič: I can offer bed for three people, warm shower, dry clothes, washing machine and food.
Contact me at PM or via WhatsApp +38631642651!
IF YOU NEED DRY CLOTHES:
Anastazija Mernik offers clothes mostly for women, sizes S-M-L, contact her!

Topel obrok / Warm meal

Wunder Beach bar vsem, ki nesebično pomagajo nudijo brezplačen topel obrok.
Topel obrok za civilno zaščito nudi tudi James Place Velenje.
Wunder Beach bar offers a free hot meal to everyone who selflessly helps.
James Place Velenje also offers a hot meal for civil protection.
Wunder Beach bar vsem, ki nasebično pomagajo ponuditi brezplačen topel obrok.
Topel obrok za civilno zaščito nudi tudi James Place Velenje.
Šili testenine
Gasilci in civilna zaščita, ki pomagate vsem v hudih poplavah in vsi, ki rešujete ljudi na MetalDays vam Šili testenine nudimo BREZPLAČNI obrok.
Vse vam pripravimo za seboj!
Najdete nas v kamp Velenje. Šotor foodcorner!
Firefighters and civil protection, who help everyone in severe floods and everyone who saves people at MetalDays, we offer you a FREE meal at Šila pasta.
We prepare everything for you!
You can find us in Velenje camp. Food corner tent!

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska