Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Odprtje nove sezone avtomatiziranega sistema za izposojo koles Bicy

Odprtje nove sezone avtomatiziranega sistema za izposojo koles Bicy, v katerem je na voljo 148 koles, od tega je polovica koles električnih, bomo zaznamovali z dogodkom za novinarje, ki ga bomo pripravili v sredo, 6. aprila 2022, ob 11. uri, pred Mestno občino Velenje ob postaji Bicy. Na dogodku bodo izjave podali župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec. Prisoten bo tudi predstavnik Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki skrbi za vzdrževanje informacijskega sistema Bicy. Predstavniki medijev bodo lahko po uradnem delu sistem Bicy tudi preizkusili.

Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov. Registracija je možna v Vili Bianca, tj. na sedežu Zavoda za turizem Šaleške doline (Stari trg 3, Velenje), od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ter enkrat tedensko v prostorih Občine Šoštanj (Trg svobode 12, Šoštanj). Kolesa so na voljo na 16 izposojevalnih postajah v Velenju (Avtobusno postajališče Velenje, Vila Bianca, Mestni stadion – MIC, Mladinski hotel Velenje, Mestna občina Velenje, Sončni park, Selo, Gorica, Šolski center Velenje Stavba C, TC Velenjka, KS Pesje, OŠ Šalek, Velenjska plaža, Konjeniški klub Velenje, OŠ Antona Aškerca in PC Stara vas) in na 5 izposojevalnih postajah v Šoštanju (Tresimirjev park, Kajuhov park, Metleče, Topolšica, Pohrastnik–Florjan).

 

Registracija uporabnika

Za dostop do storitve sistema Bicy uporabnik sklene pogodbo in ob tem pridobi uporabniško kartico. Registracija je možna tako v prostorih Občine Šoštanj kot tudi v Vili Bianca v Velenju. Za  registracijo je potrebno predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Vsi obstoječi uporabniki, ki so se registrirali v pretekli sezoni, bodo prejeli SMS sporočilo z vabilom za ponovno registracijo. Po opravljeni prijavi se lahko sistem Bicy uporablja vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve 14 ur v posameznem koledarskem tednu.

Ob registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 EUR letno. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem BICY vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu.

 

Mobilna Bicy Velenje aplikacija

Vabljeni k uporabi mobilne aplikacije BICY, ki omogoča spremljanje stanja sistema za izposojo koles preko pametnih telefonov. Aplikacijo si lahko na telefon naložite preko trgovine Google Play (bicy) in IoS App Store (bicy app). Aplikacija omogoča pregled prostih koles in prostih stojal v sistemu BICY, z njeno pomočjo pa bo izposoja koles potekala še bolj enostavno.

 

Servisno stojalo

V Velenju, ob glavni avtobusni postaji (gozdna pot), je postavljeno servisno stojalo, na katerem si lahko uporabniki sami popravijo kolo in napolnijo pnevmatike.

 

Video z napotki za izposojo

Promocijski film

Higienska priporočila za samopostrežno izposojo koles NIJZ

 

BICY POSTAJE

Velenje:

1 – Avtobusno postajališče Velenje
2 – Vila Bianca
3 – Mestni stadion – MIC
4 – Mladinski hotel
5 – Mestna občina
6 – Sončni park
7 – Na Selu
8 – Na Gorici
9 – Stavba C ŠCV
10 -TC Velenjka
11 – KS Pesje
12 – OŠ Šalek
13 – Velenjska plaža
14 – Konjeniški klub
15 – OŠ Anton Aškerc
16 – PC Stara vas

Šoštanj:

17 – Tresimirjev park,
18 – Kajuhov park,
19 – Metleče,
20 – Topolšica,
21 – Pohrastnik – Florjan.

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska