Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Seznam izvedenih javnih naročil

Seznam izvedenih javnih naročil

Seznam izvedenih javnih naročil v letu 2020, ki presegajo vrednost 10.000 € brez DDV-ja

Seznam izvedenih javnih naročil v letu 2020, ki presegajo vrednost 10.000 € brez DDV-ja

 

SEZNAM EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL NAD 10.000 EUR V LETU 2020 (POROČANJE SKLADNO Z ZJN-3)

Obrazložitev: Kot naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/2018 , Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 14/18 in 69/19; v nadaljevanju ZJN-3) moramo vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na Portalu JN objaviti seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) in katerih vrednost:

  • za blago in storitve je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 20.000 EUR brez DDV;
  • za gradnje je višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od 40.000 brez DDV.

Seznam mora obsegati opis predmeta, vrsto predmeta, vrednost oddanega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Pri tem moramo upoštevati tudi istovrstnost naročil. Kar pomeni, da če smo izvedli v preteklem letu več naročil istovrstnega blaga oz. storitev, katerih vsota presega 10.000 brez DDV, moramo o teh naročilih prav tako poročati.

Seznam izvedenih javnih naročil v letu 2020, ki presegajo vrednost 10.000 € (PDF)

#VisitSaleska