Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Šaleška dolina 4.0

Šaleška dolina 4.0

Razvoj turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij.

Šaleška dolina 4.0

 

Vodilna destinacija Šaleška dolina, ki jo sestavljata Mestna občina Velenje in občina Šoštanj je ena izmed 35 vodilnih destinacij v Sloveniji. Ključni atributi destinacije so vezani predvsem na zdraviliški turizem, aktivni turizem, kulturni turizem in festivalski turizem.

V sklopu operacije, ki poteka v okviru Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021  zaradi epidemije covid-19 se bomo osredotočili na:

  • razvoj kakovostnih turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij (5* doživetij),
  • digitalno inoviranje lokalne nepremične kulturne dediščine z uporabo različnih tehnik digitalnega inoviranja,
  • izboljšanje znanja, veščin in kompetenc zaposlenih in ostalih deležnikov na področju turizma in gostinstva preko usposabljanj.

Celotna planirana proračunska vrednost operacije znaša 286.950,00 EUR (brez DDV) oz. 331.718,94 EUR (z DDV). Naložbo v 90% sofinancirata Republika Slovenije in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razvoj turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij:

V sklopu operacije, ki bo trajala v letih med 2019 in 2022 bomo razvijali in preko digitalnih kanalov promovirali predvsem kakovostna unikatna turistična doživetja in turistične produkte, ki se navezujejo na opredelitve tako v nacionalnih kot tudi lokalnih strateških razvojnih dokumentih:

  • zdraviliški turizem in turizem dobrega počutja,
  • aktivni turizem,
  • kulturni in festivalski turizem. 

Tito vas gleda. Vi gledate moderno 

Gosposko po Šoštanju

Skrivnosti potopljenih vasi

Digitalno inoviranje lokalne nepremične kulturne dediščine

V sklopu te operacije bomo v povezavi z že oblikovanimi in na novo oblikovanimi turističnimi produkti le-te in tudi ostale turistične storitve nadgradili z različnimi metodami digitalizacije kulturne dediščine. Prav z digitalnim inoviranjem bomo našim gostom na destinaciji lahko omogočili neposredno in izvirno turistično izkušnjo, ki bo bazirala na ključnih elementih turistične ponudbe v Šaleški dolini.

Tito: Velenje – Monument of Josip Broz – Tito (3D digital capture) – YouTube

Potopljene vasi: Velenje – Old mine shaft (3D digital capture) – YouTube

Vošnjak: Šoštanj – Vošnjak Factory (Attempt of 3D reconstruction) – YouTube

S pristojnima muzejema na nivoju destinacije, Muzejem Velenje (enota je tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem) in Muzejem premogovništva Slovenije smo v času prijave na javni razpis stopili v kontakt in z njimi ustvarili ideje za inoviranje lokalne kulturne dediščine. Prav tako imamo s strani obeh pristojnih muzejev podpisano pismo o nameri.

Izboljšanje znanja, veščin in kompetenc zaposlenih in ostalih deležnikov na področju turizma in gostinstva

Tako kot v Sloveniji, se tudi v Šaleški dolini soočamo z izzivom, kako pri zaposlenih na področju turizma (in tudi ostalih področjih, ki se navezujejo na delo z obiskovalci destinaciji) dvigniti zavest, znanja, veščine in kompetence za boljše, učinkovitejše ter bolj profesionalno delo z turisti. V sklopu te operacije bomo ključnim deležnikom na področju turizma in sorodnih področij iz različnih segmentov (nastanitveni obrati / gostinski obrati / predstavniki kulturnih znamenitosti – muzejev, galerij, zbirk, sakralne dediščine / vodniki / prodajalne v katere zahajajo turisti / ponudniki storitev in dobrin na podeželju / organizatorji prireditev /… drugi) omogočili pridobitev znanj s področja zagotavljanja kakovostnih storitev.

 

Zaradi epidemije je projekt podaljšan v l. 2022.

–> Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji 

#VisitSaleska