Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Šaleška dolina 4.0

Razvoj turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij.

Šaleška dolina 4.0

 

Vodilna destinacija Šaleška dolina, ki jo sestavljata Mestna občina Velenje in občina Šoštanj je ena izmed 35 vodilnih destinacij v Sloveniji. Ključni atributi destinacije so vezani predvsem na zdraviliški turizem, aktivni turizem, kulturni turizem in festivalski turizem.

V sklopu operacije se bomo osredotočili na:

  • razvoj kakovostnih turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij (5* doživetij),
  • digitalno inoviranje lokalne nepremične kulturne dediščine z uporabo različnih tehnik digitalnega inoviranja,
  • izboljšanje znanja, veščin in kompetenc zaposlenih in ostalih deležnikov na področju turizma in gostinstva preko usposabljanj.

Razvoj turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij:

V sklopu operacije, ki bo trajala v letih med 2019 in 2021 bomo razvijali in preko digitalnih kanalov promovirali predvsem kakovostna unikatna turistična doživetja in turistične produkte, ki se navezujejo na opredelitve tako v nacionalnih kot tudi lokalnih strateških razvojnih dokumentih:

  • zdraviliški turizem in turizem dobrega počutja,
  • aktivni turizem,
  • kulturni in festivalski turizem. 

Digitalno inoviranje lokalne nepremične kulturne dediščine

V sklopu te operacije bomo v povezavi z že oblikovanimi in na novo oblikovanimi turističnimi produkti le-te in tudi ostale turistične storitve nadgradili z različnimi metodami digitalizacije kulturne dediščine. Prav z digitalnim inoviranjem bomo našim gostom na destinaciji lahko omogočili neposredno in izvirno turistično izkušnjo, ki bo bazirala na ključnih elementih turistične ponudbe v Šaleški dolini.

S pristojnima muzejema na nivoju destinacije, Muzejem Velenje (enota je tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem) in Muzejem premogovništva Slovenije smo v času prijave na javni razpis stopili v kontakt in z njimi ustvarili ideje za inoviranje lokalne kulturne dediščine. Prav tako imamo s strani obeh pristojnih muzejev podpisano pismo o nameri.

Izboljšanje znanja, veščin in kompetenc zaposlenih in ostalih deležnikov na področju turizma in gostinstva

Tako kot v Sloveniji, se tudi v Šaleški dolini soočamo z izzivom, kako pri zaposlenih na področju turizma (in tudi ostalih področjih, ki se navezujejo na delo z obiskovalci destinaciji) dvigniti zavest, znanja, veščine in kompetence za boljše, učinkovitejše ter bolj profesionalno delo z turisti. V sklopu te operacije bomo ključnim deležnikom na področju turizma in sorodnih področij iz različnih segmentov (nastanitveni obrati / gostinski obrati / predstavniki kulturnih znamenitosti – muzejev, galerij, zbirk, sakralne dediščine / vodniki / prodajalne v katere zahajajo turisti / ponudniki storitev in dobrin na podeželju / organizatorji prireditev /… drugi) omogočili pridobitev znanj s področja zagotavljanja kakovostnih storitev.

#VisitSaleska

Izkoristite bon in pridite po doživetja v Šaleško dolino.
Pripravite se na zabavne in zanimive počitnice v družbi neverjetnih in edinstvenih dogodivščin.