Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Turistični forum Šaleške doline

Turistični forum Šaleške doline

Kakšen potencial ima industrijska kulturna dediščina za razvoj turizma? Kako ohranjati snovno in nesnovno dediščino premogovništva v Šaleški dolini? Kako s povezovanjem kulture in turizma v procesu pravičnega prehoda iskati nove smeri naprej?

DEDIŠČINA PREMOGOVNIŠTVA KOT PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA ŠALEŠKE DOLINE

TURISTIČNI FORUM ŠALEŠKE DOLINE

Sreda, 8. maj 2024, 9.30–15.00, Vila Bianca (Stari trg 3, Velenje)

V Vili Bianca je potekal Turistični forum Šaleške doline, na katerem smo odgovarjali na vprašanja: Kakšen potencial ima industrijska kulturna dediščina za razvoj turizma? Kako ohranjati snovno in nesnovno dediščino premogovništva v Šaleški dolini? Kako s povezovanjem kulture in turizma v procesu pravičnega prehoda iskati nove smeri naprej?

PROGRAM   

 

REGISTRACIJA IN KAVA ZA DOBER DAN

9:30 – 10:00


1. del:

ŠALEŠKA DOLINA – DEDIŠČINA PREMOGOVNIŠTVA KOT PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA

10:00 – 12:00

 

UVODNI POZDRAVI:

  • Aleksandra Vasiljević, podžupanja MO Velenje
  • Boris Goličnik, župan Občine Šoštanj
  • Josip Lukenda, podžupan Občine Šmartno ob Paki

 

STROKOVNI PRISPEVKI

Turizem in kulturna dediščina

Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline: Turistični rezultati Šaleške doline in potenciali industrijske kulturne dediščine za razvoj turizma

Dubravka Kalin, direktorica Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo, šport in turizem: Priložnosti za povezovanje kulturne dediščine s turizmom

Mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične: Umetnost in kultura v središču mednarodne promocije slovenskega turizma

Neja Petek, direktorica Agencije za razvoj in komunikacije v kulturnem turizmu Nea Culpa: Kultura in umetnost Slovenije v turizmu: med dediščino in sodobno ustvarjalnostjo, med lokalnim utripom in doživetji za obiskovalce

 

Kulturna dediščina, premogovništvo in priložnosti

Tanja Verboten, direktorica Muzeja Velenje: Snovna in nesnovna dediščine premogovništva v Šaleški dolini

Danijela Brišnik, vodja OE Celje Zavoda za varstvo kulturne dediščinePomen zaščite objektov industrijske kulturne dediščine na primeru Stare elektrarne in Klasirnice v Velenju

Tatjana Dizdarevićdirektorica zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija: Izkušnje pri ohranjanju rudarske kulturne dediščine v Idriji


ODMOR ZA MISELNI PRELOM

12:15 – 12:45


2. del:

OKROGLA MIZA:

PREMOGOVNIŠTVO KOT PRILOŽNOST ZA KULTURNI TURIZEM

12:45 – 13:45

Kako lahko turistična ponudba nadgradi kulturno dediščino in zagotovi njeno preživetje po izstopu iz premoga in gospodarskem prestrukturiranju?

  • Alenka KIKEC, direktorica Zavoda za turizem ŠD
  • Tadeja Jegrišnik, vodja Muzeja premogovništva Slovenije
  • Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti MOV
  • Janko Urbanc, direktor Mladinskega centra Velenje
  • Barbara Pokorny, direktorica Festivala Velenje
  • Breda Krajnc, arhitektka – višja konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine

Moderira: Neja Petek, direktorica Agencije za razvoj in komunikacije v kulturnem turizmu Nea Culpa


POVEZOVANJE OKUSOV IN IDEJ

(pogostitev in mreženje)

13:45 – 15:00


 

FOTOGALERIJA   

Turistični forum Šaleške doline organizira Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Razvojno agencijo SAŠA .

Slovenska turistična organizacija je leti  2024 in 2025 razglasila za leti umetnosti in kulture v globalni promociji Slovenije kot turistične destinacije. Zato bo v središču Turističnega foruma Šaleške doline raziskovanje dediščine premogovništva in energetike v Šaleški dolini z vidika razvoja turizma. Naša destinacija z zelenim, trajnostnim ter hkrati urbanim in zgodovinsko bogatim okoljem ponuja okvir za razvoj inovativnih kulturno-turističnih doživetij. Na forumu bomo izpostavili pomen integracije kulturne dediščine v turistično ponudbo – ne le kot načina njenega ohranjanja, temveč tudi kot gonila gospodarskega razvoja in orodja za spodbujanje pravičnega prehoda degradiranega območja.

S prispevki govorcev in okroglo mizo bomo naslovili spoštljivo ohranjanje kulturne dediščine, inovativno ustvarjanje nove dodane vrednosti in podjetno predstavljanje domačim in tujim gostom.

Turistični forum Šaleške doline je ključno srečanje lokalnih in nacionalnih deležnikov, ki delujejo na presečišču turizma, kulture in pravičnega prehoda. S povezovanjem in medsebojno podporo zvišujemo potenco naših prizadevanj, usmerjenih v razvoj turistične ponudbe Šaleške doline ter krepitev avtentičnosti in kakovosti naše destinacije.

 

Več informacij:
E: turizem@velenje.si
T: 03 896 17 15

 

#VisitSaleska