Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstreškov v polnem teku

Konec junija smo obveščali, da smo prejeli odobritev evropskih in državnih sredstev za projekt CTN VE Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstrešnice v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Trenutno dela potekajo na štirih postajališčih. Do konca septembra bomo postavili še tri nadstreške nad parkirišči za e-kolesa v lasti Mestne občine Velenje in do konca novembra posodobili devet avtobusnih postajališč.
Umestitev novih, sodobnejših avtobusnih postajališč je predvidena na naslednjih obstoječih postajališčih: Gorica 1, Tomšičeva, Vila Bianca, Gorica 2, Medpodjetniški izobraževalni center, glavna avtobusna postaja, Skalca, Praprotnik in Interspar Šalek. V načrtu je še ureditev parkirišč za e-kolesa na Efenkovi cesti, Jenkovi cesti pri Osnovni šoli Antona Aškerca in pri Konjeniškem klubu Velenje pri Škalskem jezeru.
V tem mesecu so izvajalci že odstranili kolesa Bicy s postajališč na Gorici, pri Medpodjetniškem izobraževalnem centru, v Sončnem parku in pri Vili Bianci v Starem Velenju. Uporabnike sistema Bicy prosimo, da v tem času uporabljajo ostale kolesarske postaje.
Namen preureditve avtobusnih postajališč je občane in obiskovalce spodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa in razvijati trajnostne oblike mobilnosti, zmanjšati stroške dnevne mobilnosti in izboljšati stanje okolja v mestnem središču. S hojo in kolesarjenjem krepimo tudi zdravje. Naš cilj je urbano središče atraktivno urediti, zmanjšati emisije CO2 ter povečati možnosti za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti. Projekt se bo izvajal postopoma in bo predvidoma zaključen do konca novembra.
Projekt CTN VE Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstrešnice se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in specifičnega cilja 4.4.1. »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje zraka v mestih«. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 539.225 evrov, od tega prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša 226.043 evrov (180.835 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 45.208 evrov državnih sredstev). V okviru operacije bo Mestna občina Velenje z izbranim izvajalcem podjetjem NIVIG, d. o. o., in njegovim podizvajalcem Velkom, d. o. o., izvedla rekonstrukcijo devetih avtobusnih postajališč ter postavila sedem nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa.
Vir: MOV

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska