Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Izposoja koles Bicy

Sistem BICY je avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki  letos vključuje 158 koles, od tega kar 79 električnih in 79 klasičnih koles na 21 izposojevalnih postajah, od tega 16 v Velenju in 5 v Šoštanju.

Sistem BICY omogoča izposojo kolesa do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca – Šolskega centra Velenje.

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika, ki bo do preklica mogoča na dveh lokacijah po prilagojenem delovnem času:

  • v Turistično informacijskemu centru Velenje v Vili Bianci, ki deluje v okviru Zavoda za turizem Šaleške doline (Stari trg 3, Velenje) od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro,
  • v prostorih Občine Šoštanj (Trg svobode 12, Šoštanj) ob sredah med 12. in 16. uro,

Registracija uporabnika

Za dostop do storitve sistema BICY uporabnik sklene pogodbo in ob tem pridobi uporabniško kartico. Za  registracijo je potrebno predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. Registracija velja za tekoče koledarsko leto (1. 3. 2021 – 31. 12. 2021) in jo je v vsakem novem koledarskem letu, potrebno obnoviti. Vsi obstoječi uporabniki, ki so se registrirali v pretekli sezoni, so prejeli sms sporočilo z vabilom za ponovno aktivacijo BICY kartice.

Ob registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 EUR letno. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem BICY vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu.

Servisno stojalo

V Velenju, ob glavni avtobusni postaji (gozdna pot), je postavljeno servisno stojalo, na katerem si lahko uporabniki sami popravijo kolo in napolnijo pnevmatike.

Video z napotki za izposojo

Promocijski film

Higienska priporočila za samopostrežno izposojo koles NIJZ

Bicy – splošni pogoji – februar 2021

BICY POSTAJE

Velenje:

1 – Avtobusno postajališče Velenje
2 – Vila Bianca
3 – Mestni stadion – MIC
4 – Mladinski hotel
5 – Mestna občina
6 – Sončni park
7 – Na Selu
8 – Na Gorici
9 – Stavba C ŠCV
10 -TC Velenjka
11 – KS Pesje
12 – OŠ Šalek
13 – Velenjska plaža
14 – Konjeniški klub
15 – OŠ Anton Aškerc
16 – PC Stara vas

Šoštanj:

17 – Tresimirjev park,
18 – Kajuhov park,
19 – Metleče 12,
20 – Topolšica,
21 – Pohrastnik – Florjan.

#VisitSaleska

Izkoristite bon in pridite po doživetja v Šaleško dolino.
Pripravite se na zabavne in zanimive počitnice v družbi neverjetnih in edinstvenih dogodivščin.