Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Podružnična cerkev sv. Brica, Šembric

Cerkev stoji na razglednem položaju vrh hriba nad Pako. Sestavljena je iz pravokotne ladje, enako širokega tristransko sklenjenega prezbiterija, zvonika s piramidasto kapo in pritlične zakristije. Ladja in prezbiterij sta sekundarno obokana. Veliki oltar je iz konca 18. stoletja, stranska oltarja sv. Valentina in Lucije sta iz konca 19. stoletja, a imata baročni plastiki. Cerkev je preprosta, a tipična stavba poznogotskega izvora, ki je v baročni dobi – takrat so ji tudi prizidali zvonik – doživela temeljite prezidave.

Cerkev-sv-Brica-01-vredno-ogleda-visitsaleska

#VisitSaleska