Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Podružnična cerkev sv. Ilija, Arnače

Cerkev stoji na lahni vzpetini v dolini sredi razložene vasi. Sestavlja jo pravokotna ladja s prizidanima, tristransko sklenjenima baročnima kapelama, enako širok, tristransko sklenjen prezbiterij, zvonik z zvonasto – lanternasto kapo in nadstropna zakristija. Notranjost je baročno obokana, vendar so na celotni cerkvi, razen na mlajših kapelah in prezbiteriju, še ohranjeni ali vsaj ugotovljivi gotski arhitekturni elementi. Vsa notranjost je bila okoli leta 1900 dekorativno-figuralno poslikana. Veliki oltar in stranska oltarja sta delo Ferdinanda Galla iz leta 1757. Nekoliko mlajša je prižnica. Stavba izvira v svojem jedru še iz zrelega srednjega veka, a je v baročni dobi doživela pomembne predelave. Dragocena je kot primer starejše sakralne arhitekture z baročno opremo.

#VisitSaleska