Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Podružnična cerkev sv. Ožbalta, Cirkovce

Cerkev leži v vasi. Stavba je sestavljena iz pravokotne ladje z na južni strani prizidano kapelo, tristransko sklenjenega prezbiterija, zvonika s čebulasto kapo in pritlične zakristije. Vsa notranjost je obokana. Veliki oltar je iz konca 18. stoletja, stranski oltar sv. Gregorija Velikega sodi k tipu zlatih oltarjev, in sicer iz sredine 17. stoletja. Prižnica je iz sredine 19. stoletja. Cerkev je primer tipične, a močno predelane poznogotske podružnice z dragoceno baročno opremo.

#VisitSaleska