Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Ugotovitve in napotki, ki bodo osvetlili pogled na »umetnost in kulturo« na vaši destinaciji

Povabilo k branju Smernic v podporo trženju umetnosti in kulture.

Na odmevnem dogodku prejšnji četrtek smo predstavili strateški dokument Smernice v podporo trženju umetnosti in kulture. Vabimo vas, da si usmeritve, še posebej tiste namenjene destinacijam ponovno preberete in izluščite zase bistvene napotke in aktivnosti, s katerimi že lahko pristopite k nadgradnji svojih vsebin.  Razmislite o temah, ki jih mesta, kraji in prostori na vaši destinaciji premorejo in ugotovite, kaj poganja kulturni utrip vašega kraja, ne glede ali ste mestna ali outdoor destinacija. Na kratko povzemamo, kateri so trije stebri, na katerih bo temeljila promocija ter katere krovne teme so del smernic. Na tej povezavi se nahaja celoten dokument; vabljeni k branju.

1. steber‒Urbana središča in zgodovinska mesta

– Kulturna transverzala Slovenije: Ljubljana – Maribor – Nova Gorica

– Zgodovinska mesta Slovenije in stara mestna jedra

– Modernizem kot življenjski slog

2. steber‒Umetniška produkcija / turizem umetnosti

– Najvidnejši festivali in vrhunske uprizoritve na odrih

– Bienala in velike razstave po Sloveniji

– Slovenija kot filmska destinacija

3. steber‒Kulturna dediščina / dediščinski turizem

– Kulturna dediščina in žive tradicije na seznamu UNESCA

– Najstarejše na svetu, doma v Sloveniji

– Prepoznavni ustvarjalci iz zgodovine

Po besedah mag. Maje Pak Olaj, direktorice Slovenske turistične organizacije, je posvet pokazal, »da imajo vodilne turistične destinacije pomembno vlogo skupaj z deležniki s področja kulture pri zagotavljanju usklajene vseslovenske promocije Slovenije kot sodobne in privlačne kulturne destinacije. Ključnega pomena je povezovanje kulturnega in turističnega sektorja, saj bomo le s sodelovanjem lahko dosegli cilje, ki smo si jih zadali in so opredeljeni v dokumentu.«

Verjamemo, da ima Slovenija pri pozicioniranju na globalnem trgu kot privlačna destinacija s sodobno umetniško produkcijo in bogato kulturno dediščino, velike priložnosti.

Dokument med drugim opredeljuje, kako naj mestne in outdoor destinacije nadgradijo svoje komunikacijske aktivnosti s kulturno-umetniškimi doživetji, turizmom dediščine, kulturnimi potmi ter kulturno krajino in gradijo promocijo.

VIR: STO

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska