Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Z majem plačljivo parkiranje na Velenjski plaži

Skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje na območju Velenjske plaže (cona Vista) ponovno uvajamo plačljivo parkiranje, ki bo časovno omejeno od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu med 8. in 22. uro. Parkiranje do 60 minut bo brezplačno, vsaka začeta ura parkiranja (do največ 5 ur) bo stala 1 evro. Cena dnevne karte parkiranja znaša 5 evrov. Plačilo parkirnine na plaži je možno z gotovino ali plačilnimi karticami na dveh parkirnih avtomatih.

Velenjčanke in Velenjčane pozivamo, da se do Velenjske plaže odpravijo peš, s kolesom Bicy, ki nudi okolju in denarnici prijaznejšo mobilnost, ali z brezplačnim avtobusnim prevozom Lokalc. Sredstva, ki bodo zbrana s parkiranjem, bomo namenjali za urejanje in nadgradnjo Velenjske plaže ter nadaljnji razvoj te turistične destinacije, ki skupaj z Visto postaja ena izmed najbolj obiskanih v Sloveniji.

Pri Velenjski plaži je pred zapornico urejeno in označeno brezplačno parkiranje za invalide in motoriste. Prav tako lahko pred zapornico parkirajo vozila s posebno sezonsko dovolilnico za Velenjsko plažo, ki jo lahko pridobijo subjekti, ki delujejo na območju plaže oz. zaposleni za čas izvajanja storitev na območju plaže. Dovolilnica mora biti nameščena na vidnem mestu za vetrobranskim steklom, za pridobitev pa se naj interesenti obrnejo na Zavod za turizem Šaleške doline.

Nova prometna signalizacija je urejena v bližini Kinološkega društva Velenje in dovoljuje parkiranje samo članom kinološkega društva z veljavno izkaznico na vidnem mestu za vetrobranskim steklom.

Parkiranje vozil izven za to namenjenih površin ni dovoljeno in bo sankcionirano s strani občinskega redarstva. Nepravilno parkiranje vozil (npr. na zelenici ob glavni cesti, na kolesarskih stezah ipd.) ovira ali onemogoča normalno pretočnost prometa in dodatno ogroža vse udeležence v prometu (sprehajalce in najmlajše). To je še posebej problematično v času povečanega obiska, večjih dogodkov in v primeru nujne vožnje interventnih vozil.

Mestna občina Velenje je po odkupu zemljišč leta 2014 začela z urejanjem južne obale Velenjskega jezera, kar je zahtevalo tudi znatna finančna sredstva. Uredili smo sanitarije, poskrbeli za reševalce in v prostor vnesli številne vsebine, ki obiskovalcem omogočajo brezskrbno preživljanje prostih trenutkov. Poleg tega že nekaj let poleti tedensko analiziramo vodo, saj želimo, da se kopalci kopajo v vodi, ki je kakovostna in primerna za kopanje.

Vir: MOV

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska