Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Z različnimi aktivnostmi spodbujamo privlačnost starotrškega jedra

V Mestni občini Velenje in na Zavodu za turizem Šaleške doline si prizadevamo za dvig prepoznavnosti Starega Velenja. V Pekarni idej smo konec preteklega tedna pripravili prvo delavnico – izobraževanje za turistične vodnike in ostale zainteresirane. Z ohranjanjem spomeniških vrednosti in izobraževanjem o zgodovinskih dogodkih v Starem Velenju želimo spodbuditi pripadnost in povečati tržno vrednost območja, kar bo posledično izboljšalo pogoje za rast turističnega in obrtniškega sektorja.

V Starem Velenju želimo s spodbujanjem in ohranjanjem starih obrti, podporo že obstoječim, dolgoletnim trgovcem, povezovanjem in promocijo z aktivnostmi v sklopu programa Revitalizacija starotrškega jedra prispevati k nadaljnjemu razvoju območja in k celostnemu nastopu tako dogajanja kot oglaševanja. Z mehkimi ukrepi prenove degradiranega urbanega območja želimo doseči urejen in živahen javni prostor. V Starem Velenju se bosta pozitivna podoba prostora ter učinkovita promocija območja odražala tako v povečanju števila obiskovalcev/kupcev lokalnih ponudnikov vsak dan v letu kot tudi v umeščanju novih dejavnosti.

Povabilu na predavanje o zgodovinskem dogajanju v Starem Velenju se je odzvalo 25 turističnih vodnikov ter ostalih deležnikov na področju turizma. Predaval je Starovelenjčan Jože Hudales mlajši, ki je s pomočjo očetovih spominov popeljal prisotne v čas pred drugo svetovno vojno.

V objektu Pekarna idej v Starem Velenju pa ima svoje prostore tudi Urbana pisarna, ki deluje v okviru programa Revitalizacija starotrškega jedra in skrbi za upravljanje celovite prenove območja skupaj s upravljalcem objekta in ključnimi deležniki. S svetovanjem želimo spodbuditi celostno upravljanje urbanega okolja, kar bo prispevalo k učinkovitejši rabi prostora in boljšemu vsakdanjemu življenju v Starem Velenju. S svojo dejavnostjo prispeva k obogatitvi kulturno-umetniškega dogajanja v tem predelu mesta, dvigu prepoznavnosti in obiskanosti območja. Zaposleni v pisarni predstavljajo vez med Mestno občino Velenje, Krajevno skupnostjo Staro Velenje in ostalimi deležniki v smislu prenosa informacij in iniciativ. Obiskovalci se lahko za obisk Urbane pisarne naročijo na e-naslovu starovelenje@velenje.si.

Prepričani smo, da lahko s povezovanjem ponudbe in celostnim nastopom vseh akterjev dosežemo boljšo obiskanost in prepoznavnost Starega Velenja.

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska