Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Za javno turistično infrastrukturo na voljo 10 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30. decembra objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 10 milijonov evrov. Sredstva za razpis zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost. Z razpisom želi ministrstvo izboljšati funkcionalnost, varnost ter kakovost javne turistične infrastrukture, namen razpisa pa je tudi dvigniti kakovost storitev in doživetij turistov.

Ministrstvo bo s temi sredstvi sofinanciralo vlaganja v urbane parke in druge zelene javne površine, plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu, turistične znamenitosti, parkirne površine, označevalne table, sprehajalne poti, razgledne površine, javne pitnike vode in podobno.

Pri tem bo ministrstvo podprlo zgolj investicije v infrastrukturo, ki je neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti. Sofinancirana javna infrastruktura mora tako imeti vpliv na višjo raven kakovosti doživetja gostov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah. Ministrstvo bo obenem podprlo zgolj vlaganja v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve.

Razpis je primarno namenjen lokalnim skupnostim na območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destinacij, ki so imele po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. Prijavijo se lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju turizma. Podrobnejši pogoji za prijavo so opredeljeni v javnem razpisu.

Na razpolago je 10 milijonov evrov sredstev, ki jih zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, javni razpis pa je v Načrtu za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje Pametna, trajnostna in vključujoča rast.

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov – razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 evrov in najvišja višina pomoči 350.000 evrov. Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah je objavljen na spodnji povezavi.

Več

Vir: STO in MGRT

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska