Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Zaključen projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline

FOTO: Ekipa Mladinskega centra Šmartno ob Paki

Zavod za turizem Šaleške doline je v sredini meseca oktobra 2019 uradno zaključil s projektom Čarobnost podeželja Šaleške doline, ki je bil financiran v okviru regionalnega javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2017. Za izvedbo operacije, ki je bila sestavljena iz dveh faz, so prejeli odobrenih 56.541,92 evra sredstev, kar je 70,4 % sredstev od celotne vrednosti operacije (80.312,95 evra).

V Zavodu za turizem Šaleške doline se zavedajo, da sta vzajemno sodelovanje in snovanje zanimivih ter vsem dostopnih turističnih storitev in informacij ključnega pomena za razvoj zelenega ter dostopnega turizma v Šaleški dolini. Razvoj takšnih programov in produktov ponuja dodatno vrednost območja ne le obiskovalcem, ampak dvigne kakovost življenja lokalnega prebivalstva in poskrbi za vključenost prav vseh skupin.

Tekom projekta so izvajalci odkrivali lepote Šaleške doline, spoznavali zgodbe čudovitih ponudnikov in bili vsakič navdušeni nad njihovim strokovnim znanjem na področju s katerim se ukvarjajo. Projekt je povezal več kot 30 partnerjev iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, pa tudi izven meja Šaleške doline, pri prijateljih.

V okviru projekta Čarobnost podeželja Šaleške doline je Zavod za turizem Šaleške doline skupaj z zunanjimi izvajalci in vključenimi ponudniki na podeželju razvil:
>  štiri (4) zanimive, kakovostne integralne zelene turistične produkte;
> oblikoval nove promocijske kataloge in zgibanke v 7 jezikih (SLO, HR/IT, ANG/NEM, FR/ESP);
> snoval in pridobil 27 kratkih promocijskih videov za ponudnike;
> izvedel promocijsko fotografiranje in izdelavo 360-stopinskih pogledov pri ponudnikih;
> vzpostavilo mrežo tridesetih (30) turistično-informacijskih točk (TIP).

Z vzpostavljeno mrežo ponudnikov na podeželju Šaleške doline in oblikovanimi promocijskimi materiali so na Zavodu za turizem Šaleške doline postavili dobre temelje za skupno delo na področju podeželskega turizma. Vodja projekta Barbara Kelher rada poudari, da »to je šele začetek in dober uvod dobrega sodelovanja med ponudniki in dobra praksa za celoten turističnih sektor v dolini«.

»Več kot bo na posamezni lokaciji vsebin, dlje se bodo obiskovalci zadržali, zato projekt temelji na mreženju ponudnikov. Ti  so hkrati najboljši informatorji o ponudbi destinacije, saj svojo ponudbo delijo z ostalimi, ki so  vključeni v doživljajsko mrežo podeželja Šaleške doline« dodaja direktor Zavoda za turizem Šaleške doline, Franci Lenart.

Dobrodošli na Čarobnem podeželju Šaleške doline.

Izjava:

»V sklopu projekta Čarobnost podeželja Šaleške doline smo v JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, ki v projektu sodeluje kot partner, veliko pridobili! Od vključenosti v zelo pregleden, lepo oblikovan in svež katalog turističnih ponudnikov, novih fotografij ter predstavitvenega videa. TIC table s katalogi ter karticami ponudnikov s tega območja. Do vključenosti v mrežo tur. ponudnikov in posledično novih kontaktov in še poglobljenega sodelovanja s tistimi ponudniki s katerimi smo predhodno že sodelovali. In navsezadnje smo pridobili veliko novega znanja ter izkušenj, ki smo jih črpali na delavnicah, predavanjih ter ogledih dobrih praks.«  ekipa Mladinskega centra Šmartno ob Paki

 

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska