Rezervacija

Rezerviraj počitnice

ZELENA REZIDENCA

ZELENA REZIDENCA

Je projekt Občine Gornji Grad v sodelovanju z Župnijo Gornji Grad, s katerim se je v letu 2020 uspešno prijavila na 3. Javni poziv LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Projekt v vrednosti 121.500,22 EUR (brez DDV) je 80% sofinanciran.

Zelena rezidenca postavlja kvalitetne temelje za razvoj turizma in zelenih delovnih mest v občini ter jo z inovativnimi programi in vsebino povezuje z ostalimi občinami v območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Izhodišča operacije so velik potencial bogate, a javnosti slabše poznane kulturne dediščine Gornjega Grada, ohranjena agrarna pokrajina v Zgornjesavinjski dolini ter domačini z znanjem, običaji, karakterjem in zgodbami. Rdeča nit projekta je umetnost na področjih arhitektura, glasba in kulinarika. Umetnost krepi domišljijo in vodi k samospoznavanju in samoizražanju. Povezuje nas z našimi predniki in tradicijo ter pušča sled za prihodnost in naše zanamce.

Glavni cilji projekta so:

 1. poudarjen cilj projekta “Zelena rezidenca” je vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polni delovni čas na področju turizma;
 2. obuditev vaškega jedra z obnovo obrambnega stolpa “Štekl” in zelenih površin v parku pred katedralo;
 3. “umetniška rezidenca” – vzpostavitev programa z namenom razvoja kulturnega turizma in povezovanja s širšim območjem;
 4. 6 produktov – kvalitetni avtohtoni kulinarični produkti, značilni za naše okolje (spominek, jed, meni);
 5. 2 doživetji – eno turistično doživetje znotraj trškega jedra v Gornjem Gradu in eno integralno turistično doživetje širšega območja na področju umetnosti in dediščine;
 6. 1 digitalna mreža –  za spodbujanje prehrambene samooskrbe, povezovanja prehrambene verige in skupnega nastopa na trgu.

Operacija se bo izvajala v dveh fazah, vsaka bo trajala 12 mesecev. Prva faza je že v teku, in sicer:

 • V teku je idejna zasnova ureditve parka pred katedralo. Delovno telo sestavljajo arhitekti, urbanisti, krajinski arhitekti, lastniki zemljišča, zavod za varstvo kulturne dediščine (zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji) in predstavniki občine;
 • V sklopu prenove “Štekla” se je že prenovilo dotrajano ostrešje, v teku pa je prenova pritličja;
 • Tudi kulinarika je umetnost. V maju in juniju se bodo izvedle 4 kulinarične delavnice za pridelovalce, proizvajalce in ponudnike prehrambenih izdelkov na temo droži, mleko, med in zelišča;
 • junija 2021, ob 20.00 uri bo izveden koncert klasične glasbe v katedrali. V prvi fazi bo to prav poseben orgelski koncert v sodelovanju z Orgelskim društvom Slovenije. Koncert bo del programa festivala zelišč, ki se izvaja v trškem jedru Gornjega Grada;

 

 

 • Z julijem se začne odvijati umetniška rezidenca, program, ki ga v naši regiji še ni. V Gornjem Gradu bodo bivali in ustvarjali priznani domači in tuji umetniki. Za navdih, ustvarjanje in razstavljanje unikatnih umetniških del bodo imeli na voljo park in “Štekl” in 5 lokalnih naravnih materialov (kamen, glina, les, volna in čebelji vosek). Izvajali bodo umetniške delavnice in priredili razstavo umetniških del.

 

VABILO

Občina Gornji Grad vas v okviru projekta Zelena rezidenca vabi na 4 kulinarične delavnice, ki se bodo odvile štiri sobote zaporedoma, s pričetkom  29.5.2021. Vodil jih bo izkušen kuhar.

Skozi kulinariko se kaže tradicija prostora in odnos nas domačinov do nje. Ljudje “jemo” z očmi. A šele vonj in okus nas izkustveno povežeta z dediščino, prostorom in ljudmi. Naše območje je bogato s kmetijami, ki že stoletja sooblikujejo kulturno krajino. S pestrim naborom dopolnilnih dejavnosti na področju prehrane in izstopajočim številom mladih gospodarjev kmetij, predstavljajo velik potencial in podporno okolje za razvoj in oplemenitenje dejavnosti in ponudbe samih trških jeder. Kmetijam samim pa priložnost za krepitev in razvoj obstoječih dejavnosti, možnosti oblikovanja novih poslovnih priložnosti in delovnih mest. Razumevanje in povezovanje teh dveh okolij sta ključnega pomena.

Poudarjene surovine bodo MED, MLEKO, DROŽI in ZELIŠČA. Namen delavnic je opogumljanje in povezovanje prehrambene verige (iz njive do kupca) območja LAS ZSŠD, ustvarjanje skupnih integralnih produktov, dvig kvalitete in pestrosti ponudbe tržno atraktivnih domačih prehrambenih izdelkov.

Delavnice so namenjene vsem in so brezplačne, izvedene bodo na območju LAS ZSŠD.

Na delavnice je potrebna prijava na mail: tic@gornji-grad.si ali tel. št. 041 960 843 ali 041 941 350. Na teh kontaktih dobite tudi odgovore na morebitna vprašanja.

Delavnice bodo potekale v skladu z navodili NIJZ in Vlade RS.

Vljudno vabljeni.

 

Ostale novice

Prikaži vse novice

#VisitSaleska

Izkoristite bon in pridite po doživetja v Šaleško dolino.
Pripravite se na zabavne in zanimive počitnice v družbi neverjetnih in edinstvenih dogodivščin.