Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Promocija turistične ponudbe

Promocija turistične ponudbe

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Promocija turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Zavod za turizem Šaleške doline je uspešno kandidiral na »Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021« v okviru katerega bo izvedena intenzivna digitalna promocijska kampanja s ciljem povečanja prihodov in nočitev v Šaleški dolini.

Zavod za turizem Šaleške doline je kot nosilec ene vodilne destinacije Šaleška doline s prijavo projekta Promocija Šaleške doline v letu 2021 kandidiral na prvem prijavnem roku na »Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2021«, ki ga je v marcu 2021 objavila Slovenska turistična organizacija. Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo. Projekt je sofinanciran v višini 90% oz. 18.900,00 EUR (brez DDV).

V sodelovanju s strokovnjaki s področja digitalnega marketinga in z različnimi mediji bomo izvedli promocijsko kampanjo s poudarkom na doživetjih destinacij. Promocijske aktivnosti bomo izvajali na podlagi glavnih komunikacijskih tem vodilne destinacije Šaleška dolina – Zdravje in dobro počutje, Kulinarika in Turizem na podeželju. V ospredju bo promocija destinacije Šaleška dolina kot varne, zdrave in dostopne destinacije. Skozi promocijo želimo obiskovalce spodbuditi h koriščenju turističnih bonov v naši destinaciji. Kampanja se bo izvajala na slovenskem in bližnjih tujih trgih predvidoma do novembra 2021.

Šaleška dolina uspešno sledi viziji Slovenije kot zelene, butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Zavod za turizem Šaleške doline v ospredje postavlja trajnosti razvoj turizma kar potrjujemo tudi pridobljenim potovalnim standardom Green&Safe ter znakom Safe Travelers, ki smo jih pridobili v preteklem mesecu. Hkrati Velenje ponosno nosi znak Slovenia Green Destination Silver.

V Zavodu za turizem Šaleške doline se zavedajo, da sta promocija destinacije in snovanje zanimivih vsebin ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma.

#VisitSaleska